Vgi-support.nl | Integraal GEO Beheer

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vervult en belangrijke rol binnen het stelsel van Basisregistraties door zowel het adressen- als gebouwencomponent. VGI-Support ondersteunt gemeenten om de BAG op orde te brengen en te houden. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten in het nemen van verdere stappen in het binnengemeentelijk gebruik van de BAG, zoals de omgevingswet en voor de WOZ. Efficiënte verwerking in de BAG- en WOZ-applicatie (van alle leveranciers!) is hierbij onze specialiteit.

VGI-Support heeft kennis en ervaring met vele BAG-applicaties, maar ook CAD-en GIS software. Daarbij heeft zij ook goede contacten met de softwareleveranciers waardoor bulk-verwerking van BAG-pandgeometrie en mutaties van de attributen binnen handbereik liggen. Juist deze combinatie is benodigd voor efficiënte verwerking en synchronisatie van BGT-, BAG- en WOZ-geometrie.

Mutatiesignalering

Het overgrote deel van de gemeenten laat jaarlijks de stereo- en orthofoto’s invliegen voor onder andere de mutatiesignalering. Als we blijven denken in het stelsel van basisregistraties vindt de jaarlijkse mutatiesignalering plaats op zowel BGT, BAG, WOZ en BOR of beter gezegd: harde- en zachte topografie. Het resultaat van de mutatiesignalering wordt altijd persoonlijk opgeleverd en toegelicht bij de gemeente. Vraagpunten worden doorgenomen en de bespreking, inclusief logboek van vraagpunten en antwoorden, worden gedocumenteerd.

Validatie gebruiksoppervlakte

Wenst u een kwaliteitsverbetering te realiseren voor de gebruiksoppervlakte (zowel woningen als niet-woning), ook dan hebben wij de juiste expertise, capaciteit en een effectieve projectaanpak in huis. Bulkmatige verwerking van de nieuwe informatie is daarbij uiteraard mogelijk.

BAG 2.0

De ontwikkelingen qua wetgeving en catalogus 2018 hebben niet alleen gevolgen voor de BAG-processen, maar ook voor de registratie. Wenst u ondersteuning voor het in beeld brengen van de gevolgen en het doorvoeren van de benodigde mutaties dan bent u bij ons aan het juiste adres.