Vgi-support.nl | Integraal GEO Beheer

BGT

VGI-Support heeft de overtuiging dat de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) hét distributiebedrijf is van geometrische objecten richting de BAG, de BOR en de WOZ.

Dit betekent dat deze registratie niet op zichzelf staat en in het actueel houden van deze dataset afhankelijk is van haar interne afnemende klanten BOR en BAG. Daarnaast heeft de BGT de taak om jaarlijks de BAG en BOR te kunnen voorzien van wijzigingen in pand en openbare ruimte.

Mutatiesignalering en -kartering

Het overgrote deel van de gemeenten laat jaarlijks de stereo- en orthofoto’s invliegen voor onder andere de mutatiesignalering. Als we blijven denken in het stelsel van basisregistraties vindt de jaarlijkse mutatiesignalering plaats op zowel BGT, BAG, WOZ en BOR of beter gezegd: harde- en zachte topografie. Het resultaat van de mutatiesignalering wordt altijd persoonlijk opgeleverd en toegelicht bij de gemeente. Vraagpunten worden doorgenomen en de bespreking, inclusief logboek van vraagpunten en antwoorden, worden gedocumenteerd.

Nadat de resultaten van de mutatiesignalering zijn besproken en gevalideerd, start VGI-Support met de fotogrammetrische kartering van de gesignaleerde mutaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van stereo-, ortho-, obliquefoto’s en cyclorama’s.

LV BGT

Voorafgaand aan de mutatiesignalering wordt besproken op welke wijze de mutaties opgenomen worden in de Landelijke Voorziening BGT. Dit kan op een aantal manieren. De gemeente kan het bijvoorbeeld zelf verzorgen of via BRAVO door ons. Daarbij zoekt VGI-Support steeds naar het meest optimale proces voor de gemeente.

Ontzorging

VGI-Support verzorgt het BGT-beheer voor een steeds groter wordende groep gemeenten. Hierdoor bent u verzekerd van de gewenste kwaliteit, tijdigheid en een ruime back-up aan deskundig personeel. Dit geeft u de rust om de focus te leggen op het binnengemeentelijke gebruik en het effectief inzetten van Geo als hulpmiddel in de breedte van uw organisatie.