Vgi-support.nl | Integraal GEO Beheer

OMGEVINGSWET

Nu de implementatie van de Basisregistraties bijna is voltooid, komt het integrale belang en dus integrale gebruik van de Basisregistraties ook steeds dichterbij. De Informatiehuizen gaan gebruik maken van de Landelijke Voorzieningen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de integrale kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties op orde en actueel is.

Daarnaast zal ook de binnengemeentelijke informatiebehoefte (o.a. bestemmingsplannen) afgestemd moeten zijn en blijven met deze Basisregistraties. De groeiende binnengemeentelijke samenwerking tussen afdeling(en) Basisregistraties en Ruimtelijke Ontwikkeling is hierin essentieel.

VGI-Support adviseert en ondersteunt inmiddels vele gemeenten die nu al bewust bezig zijn met de juiste voorbereidende stappen om de consequenties van de komst van deze omgevingswet in het geo-domein tijdig aan te pakken.

Naast deze advisering heeft VGI-Support ook een Omgevingsviewer. De Omgevingsviewer is een online gebruikersinterface met een overzichtelijke structuur, waarin de informatie die een aanvrager nodig heeft makkelijk te vinden is. De omgevingsregels zijn te vinden op basis van invoer van een adres of met behulp van een kaart. De applicatie met een zoekstructuur op basis van adresgegevens is geïntegreerd in de standaard interface. Deze wordt standaard in vormgeving afgestemd op de gemeentelijke huisstijl.

De volgende thema’s kunnen worden ontsloten in de viewer: PDOK-registraties, Welstand / ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, archeologie, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en beeldkwaliteitsplannen.