Vgi-support.nl | Integraal GEO Beheer

WOZ

Bij de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) worden veel gegevens over adressen, gebouwen en attributen gebruikt, die verplicht overgenomen dienen te worden uit de BAG. Iedere gemeente moet daarom een al dan niet geautomatiseerde koppeling tussen de BAG- en de WOZ-administratie in stand houden.

VGI-Support heeft ruime ervaring bij het opstarten, analyseren, bepalen en begeleiden van integrale BAG-WOZ-werkprocessen. Naast het onderhouden van de BAG-WOZ koppeling bieden wij de volgende dienstverlening aan.

Integrale mutatiesignalering

Het overgrote deel van de gemeenten laat jaarlijks de stereo- en orthofoto’s invliegen voor onder andere de mutatiesignalering. Voor veel organisaties vindt de jaarlijkse mutatiesignalering reeds plaats op zowel BGT, BAG en BOR plaats, of beter gezegd: harde- en zachte topografie. Bij een integrale mutatiesignalering verzorgen wij tevens de mutatiesignalering WOZ voor u uit, waarbij wij de geconstateerde wijzigingen tevens voor u verrijken met de juiste onderdeelcode en het juiste meetgegeven (inhoud, oppervlakte, aantal). Door een visuele controle op de geregistreerde objectkenmerken ten opzichte van de werkelijkheid maakt deze aanpak om deze controle aan te merken in het kader van de 20% controle die de Waarderingskamer van u verwacht. Het resultaat ontvangt u in een nader afgestemde template zodat u de nieuwe WOZ-objectonderdelen geautomatiseerd kunt (laten) verwerken in uw applicatie. Uiteraard kunnen wij ook enkel mutatiesignalering WOZ voor u uitvoeren, integraliteit zorgt echter overduidelijk voor kostenbesparing.

Opbouw en actualisatie WOZ-(deel)objectenkaart

Om Geo als effectief hulpmiddel in te zetten bij uw WOZ-werkzaamheden adviseren wij u om een WOZ-(deel)objectenkaart te realiseren. Dit maakt het mogelijk om op effectieve wijze invulling te geven aan Gebeurtenis en Geografisch georiënteerd werken. Daarnaast maakt dit het mogelijk om thematische kaarten te maken en te presenteren, hetgeen zowel voor de gebruikers als voor het management een duidelijke meerwaarde vertegenwoordigt.

Overstap naar waarderen op gebruiksoppervlakte

Voor 2022 wordt van u verwacht dat u de taxaties uitvoert op basis van de gebruiksoppervlakte. Deze overgang kan op meerdere methoden worden gerealiseerd, waarvoor wij de expertise in huis hebben. Bovenal is ons advies om geometrie hierbij als effectief hulpmiddel in te zetten. Een plaatje zegt immers meer dan 1000 woorden of getallen.